Winkelwagen
Menu
Filters
Favorieten

Er zijn geen favorieten geselecteerd.

Privacy Statement

Website

Dit is de website van Schoenhandel Kerkstraat B.V.
Ons bedrijfsadres is: Kerkstraat 94. 1211 CS Hilversum.
Ons postadres is: Kerkstraat 94, 1211 CS Hilversum.
Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is: 32040602

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam,
noch uw emailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- uw emailadres als uw boodschappen/ vragen plaatst op deze website;
- uw emailadres als u dit aan ons communiceert;
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie).

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties
voor commerciële doeleinden. Wij bewaren uw gegevens onbepaalde tijd, tenzij u aangeeft deze te willen verwijderen.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt
door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
- om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar
onze site te gaan;
- analysedoeleinden zoekmachine(s).

Partnerschappen

Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.


Overdracht gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnieken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.


Contact aangaande privacybeleid

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
- per email: klantenservice@strating-schoenen.nl 
- per brief: Strating Schoenen t.a.v. Webshop, Kerkstraat 94, 1211 CS HILVERSUM


Over communicatie per mail

Wanneer u geen verdere e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of u kunt u direct afmelden via de hyperlink in de door u ontvangen email.


Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Consumenteninformatie

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden deelname te weigeren.

U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Strating Schoenen volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming in hun geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of brief ook opsturen naar bovengenoemde contactgegevens.

Overig

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf, op het bovengenoemde adres.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.